_KIM HÀ_

Instagram: chie8z

Lượt người theo dõi: 75.6K followers

Sản phẩm mà Kim Hà sử dụng trong concept này:

 

×